empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

diversity

Pierwszy model wielkiej piątki, czyli opisywania osobowości pięcioma czynnikami, powstał w 1961 r. Jego autorami byli Ernest Tupes i Raymond Cristal. Niestety, mało kto się nim interesował, aż do lat 80. XX wieku. OCEAN, czyli wielka piątka – w ludzkich kategoriach – jest już w pełni dojrzała:).
Mierzenie różnic międzykulturowych wymaga określenia wymiarów kultury. Analogiczny proces potrzebny jest w mierzeniu różnic osobowościowych. Opisywanie wymiarów kultury w kontekście biznesowym ciągnie się od lat 60. XX wieku. Wymieńmy kolejno: wyodrębnienie wymiarów kultur wysokokontekstowych i niskokontekstowych według modelu E.T.Halla, teorię orientacji wartości – model F.Kluckhohn i F.Strodtbecka, słynny model 6D G.Hofstedego, siedem kultur kapitalizmu w […]
Odkąd biznes przestał być lokalny, a stał się międzynarodowy, globalny, problemy międzykulturowe są o wiele trudniejsze do pokonania niż np. bariery językowe. Co prawda początkowo są mniej widoczne, ale szybko okazuje się, że ich wpływ na codzienne funkcjonowanie jest ogromny. O ile język przekazuje informacje, o tyle kultura niesie język niczym ocean łódkę. Zrozumienie tego, […]
IDEA to akronim słów inclusion, diversity, equity, access. Jest to koncept, który wspiera różnorodność i zapobiega niekorzystnym warunkom wykluczającym ludzi ze społeczności. Włączenie (inclusion) oznacza, że każda osoba lub grupa może być i czuć się mile widziana i szanowana. Różnorodność (diversity) obejmuje wszystkie różnice między ludźmi, obejmujące różne cechy, które odróżniają jedną osobę lub grupę […]
D&I to skrót od inclusion and diversity, czyli włączania i różnorodności. Różnorodność zapobiega niekorzystnym warunkom wykluczającym ludzi ze społeczności. Włączanie oznacza, że każda osoba lub grupa może być i czuć się mile widziana i szanowana. Wdrożenie D&I jest złożonym procesem, który opiera się na przywództwie. Współczesny lider według ABSL musi być m.in. empatyczny, otwarty i […]
Choć to może zaskakiwać, okazuje się, że sporo używanych powszechnie testów osobowości diagnozuje ją w stopniu niewiele lepszym niż… horoskop*. Zatem czy powinno się ich używać w profesjonalnych badaniach?  Osobowość, model osobowości i test  Czym jest osobowość?  Osobowość to zbiór cech, zachowań, uczuć i myśli, które sprawiają, że każda osoba jest inna i wyjątkowa. Znajomość […]
Taktyki miękkiej władzy (promujące elastyczność i otwartość) mogą mieć negatywny wpływ na tych pracowników, którzy źle znoszą poczucie niepewności  (Bélanger, Pierro, Kruglanski, 2015) Czym jest potrzeba domknięcia poznawczego? W ostatnich latach poczucie niepewności towarzyszy nam właściwie na każdym kroku. Pandemia i wojna w Ukrainie to niecodzienne wyzwania, które wymusiły na organizacjach konieczność poszukiwania i testowania […]
Nie ma lepszego sposobu na uzyskanie sukcesu niż włączenie różnorodności Co to jest neuroróżnorodność? Neuroróżnorodność jest koncepcją, zgodnie z którą nie istnieje uniwersalny wzorzec poprawnego zachowania, myślenia, odczuwania i uczenia się. Ludzie naturalnie różnią się tym, jak doświadczają świat i w jaki sposób wchodzą z nim w interakcje. Różnice te nie są utożsamiane z deficytami, […]
Różnorodność bez włączania mniejszościowych grup w działania firmy jest nie tylko zmarnowanym potencjałem. Obniża również szansę sukcesu rynkowego. Czym jest diversity and inclusion? Podstawowym założeniem filozofii D&I jest dostrzeganie zróżnicowanych cech pracowników i jak najlepsze włączanie ich w działania firmy.  Samo pojęcie różnorodności (diversity) jest szerokie. Obejmuje takie zmienne jak płeć, narodowość, stan fizyczny, orientacja […]
W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, różnorodność i integracja (D&I) w sektorze usług profesjonalnych stają się nie tylko moralnym imperatywem, ale kluczowym czynnikiem sukcesu. Sektor ten, obejmujący takie dziedziny jak doradztwo, prawo, księgowość czy technologie informacyjne, stoi przed wyzwaniem adaptacji do globalnie zróżnicowanego rynku pracy i klienteli. Wprowadzenie D&I nie jest już opcją, ale […]
Sektor rozrywki, będący na przecięciu kreatywności, kultury i technologii, coraz intensywniej dostrzega znaczenie różnorodności i integracji (D&I) w kreowaniu uniwersalnych treści. Przemysł ten, od filmów przez muzykę po gry wideo, stoi przed wyzwaniem nie tylko rozrywania, ale i edukowania oraz łączenia ludzi z różnych zakątków świata. D&I w rozrywce to nie tylko etyczny imperatyw, ale […]
Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze turystycznym są niezbędne do tworzenia gościnnych i przyjemnych doświadczeń dla wszystkich podróżnych. W branży, która łączy ludzi z różnych kultur i tła, promowanie D&I sprzyja nie tylko lepszemu zrozumieniu i szacunkowi międzykulturowemu, ale także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora. Sektor turystyczny, stawiając na różnorodność i włączenie, […]
Różnorodność i włączenie (D&I) w sektorze lotniczym nabierają coraz większego znaczenia w kontekście globalnej działalności i zróżnicowanej klienteli. Linie lotnicze i inne podmioty branży lotniczej stoją przed wyzwaniem stworzenia środowiska pracy i usług, które są inkluzywne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej czy zdolności. Stan aktualny D&I w lotnictwie Oto kilka […]
Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze marketingu i reklamy są kluczowe dla tworzenia treści, które odzwierciedlają i angażują zróżnicowane społeczeństwo. W branży, która kształtuje percepcję i zachowania konsumentów, promowanie D&I jest nie tylko etyczne, ale również strategiczne. Stan aktualny D&I w sektorze marketingu Te statystyki podkreślają wyzwania i postępy w zakresie różnorodności i integracji w […]
Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze hotelarskim zyskują na znaczeniu jako kluczowe elementy strategii biznesowej i operacyjnej. Branża ta, będąca na pierwszej linii kontaktu z różnorodną klientelą z całego świata, stoi przed wyzwaniem stworzenia środowiska, które jest nie tylko przyjazne i otwarte, ale również w pełni docenia wartość różnorodności kulturowej, płciowej, etnicznej i wiekowej zarówno […]
Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze finansowym zyskują na znaczeniu w miarę rosnącej świadomości na temat korzyści płynących z różnorodnych perspektyw i bardziej inkluzywnych środowisk pracy. W branży, która tradycyjnie była postrzegana jako konserwatywna i homogeniczna, inicjatywy D&I mają za zadanie nie tylko promować równość i sprawiedliwość, ale także przyczyniać się do innowacyjności, poprawy decyzji […]
W dzisiejszych czasach, różnorodność i integracja (D&I) w sektorze opieki zdrowotnej nabierają szczególnego znaczenia, odzwierciedlając rosnącą świadomość społeczną na temat równości, sprawiedliwości i dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich. Sektor opieki zdrowotnej, będący na pierwszej linii frontu w dbaniu o dobrostan społeczeństw, stoi przed wyzwaniem stworzenia środowiska, które jest nie tylko otwarte i przyjazne dla […]
Sektor organizacji non-profit stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami w zakresie różnorodności i integracji (D&I), które mają zasadnicze znaczenie dla ich misji społecznych i celów. Organizacje te działają w środowisku, gdzie zaangażowanie społeczne, równość i sprawiedliwość są często w centrum ich działań. W tym kontekście, D&I nie jest tylko kwestią wewnętrznej polityki personalnej, ale kluczowym […]
W sektorze energetycznym, tak jak w wielu innych branżach, kwestie różnorodności i inkluzywności (D&I) zyskują na znaczeniu, kształtując przyszłość tej strategicznie ważnej dziedziny. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju, sektor energetyczny stoi przed potrzebą innowacji i adaptacji. W tym kontekście, D&I nie jest […]
empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-right