empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

emotions

Okazuje się, że istnieje korelacja czynników kulturowych wskazanych przez Geerta Hofstedego, a konkretnie indywidualizmu, dystansu władzy, męskości i unikania niepewności, ze średnimi wynikami wielkiej piątki (McCrae, Terracciano, 2005). Na przykład indywidualizm koreluje z ekstrawersją, a sumienność z dużą hierarchizacją.
Szok kulturowy to pojęcie związane z emocjami, których doświadczamy w interakcjach z inną kulturą. Proces ten dzieli się na kilka typowych etapów: miesiąc miodowy, negocjacja, dostosowanie. Nazwy są dostatecznie samoopisujące, aby zrozumieć ich istotę. Szok kulturowy w biznesie zwiększa ryzyko biznesowe. Nie jest trudno popełnić faux pas – nawet (a może szczególnie) wtedy, gdy przestrzegamy […]
Od lat 70. XX wieku w USA spada poziom empatii i rośnie poziom narcyzmu. Uważa się, że źródłem tego trendu jest rozwój internetu oraz coraz intensywniejsze używanie mediów społecznościowych, które sprzyjają samopromocji i koncentracji na sobie. Jednocześnie zwiększona liczba kontaktów powoduje spadek jakości relacji, ponieważ ilość czasu dostępnego na ich budowanie jest stała. Empatia jest […]
Sztuczna inteligencja emocjonalna, zwana także affective computingiem, jest kodowaniem w urządzeniach albo oprogramowaniu zdolności do odczytywania emocji i dostosowania ich do potrzeb użytkownika. Zazwyczaj chodzi o rozpoznawanie emocji i ich tłumaczenie drugiej stronie. Dobrym przykładem jest interpretowanie bardzo drobnych zmian w wyrazie twarzy czy tętnie osób, które słabo okazują emocje, np. osób ze spektrum autyzmu. […]
Jako ludzie przypisujemy robotom cechy ludzkie. Dopisujemy niejako cechy, które są naszym zdaniem powiązane. Jeżeli więc robot „uśmiecha się”, to przypisujemy mu emocje, choć zdajemy sobie sprawę, że robot nie może ich odczuwać. Wyzwolenie u nas automatyzmu w postaci reakcji np. na uśmiech powoduje, że uruchamiają się także inne mechanizmy, jak chociażby empatia. Tutaj jednak […]
Roboty i programy mogą zachowywać się empatycznie, rozpoznając emocje i reagując na nie w sposób automatyczny. Jako ludzie również pozostajemy pod wpływem automatyzmów. Reagujemy na to, co robi robot i przypisujemy mu pewne cechy ludzkie – antropomorfizujemy. Jak pokazało doświadczenie, jeżeli robot w kształcie małego dinozaura (Pleo), trzymany za ogon piszczy i wykręca się, to […]
O ile empatia to umiejętność zidentyfikowania emocji drugiego człowieka i wczucia się w nie, o tyle w przypadku narcyza umiejętność rozpoznania emocji może nadal istnieć, ale nie ma etapu wczucia się w drugą osobę, dlatego wiedza o emocjach nie stanowi silnego motoru do zmian zachowania. Nie jest prawdą, że ludzie narcystyczni nie są w stanie […]
Miesięcznik „Nature Human Behaviour” przeprowadził badania, w których autorzy stwierdzili – badając liczbę komunikatów wymienianych między ludźmi – że przejście na pracę zdalną dla wszystkich pracowników spowodowało silosowanie sieci komunikacyjnej. W skrócie: więcej rozmawiamy w swoim zespole niż pomiędzy zespołami. Wpływa to negatywnie na kulturę organizacyjną firmy oraz procesy międzyzespołowe, obniża innowacyjność i przepływ informacji. […]
Asertywność w tzw. wielkiej piątce Costy i McCrae’a to podwymiar opisujący ekstrawersję. Ludzie o wysokich wynikach w tej skali są dominujący, skuteczni, bezpośredni, często przejmują inicjatywę i obejmują przywództwo w grupie.
Skłonność do porządku to w tzw. wielkiej piątce Costy i McCrae’a podwymiar opisujący sumienność. Osoby mające wysokie wyniki w podwymiarze skłonność do porządku są dobrze zorganizowane. Lubią żyć zgodnie z rutynami i harmonogramami. Prowadzą listy i tworzą plany. Unikają rozproszenia i bałaganu.
Altruizm w tzw. wielkiej piątce Costy i McCrae’a to podwymiar opisujący ugodowość. Osoby mające wysokie wyniki w testach w podwymiarze altruizm liczą się z innymi, są szczodre, chętnie niosą pomoc drugiemu człowiekowi.
Wyobraźnia w rozumieniu tzw. wielkiej piątki Costy i McCrae’a to podwymiar otwartości. Osoby osiągające w testach wysoki wynik w tym podwymiarze mają bardzo bujną wyobraźnię, często fantazjują. Jest to jeden z ich sposobów na wzbogacanie sobie życia. Sprawia, że stają się także bardzo twórcze.
empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-right