empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze lotniczym

Różnorodność i włączenie (D&I) w sektorze lotniczym nabierają coraz większego znaczenia w kontekście globalnej działalności i zróżnicowanej klienteli. Linie lotnicze i inne podmioty branży lotniczej stoją przed wyzwaniem stworzenia środowiska pracy i usług, które są inkluzywne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej czy zdolności.

Stan aktualny D&I w lotnictwie

Oto kilka kluczowych statystyk dotyczących różnorodności i integracji:

 

– Kobiety stanowią 4,9% pracowników na stanowiskach takich jak piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego i technicy obsługi w 2021 roku.

– 5,26% (9 746) z 185 143 pilotów linii lotniczych na świecie w styczniu 2020 roku to kobiety, z czego 1,42% (2 630) pełni funkcję kapitanów.

– Tylko 3,9% pilotów i inżynierów lotnictwa zarejestrowano jako czarnoskórych lub Afroamerykanów, 1,5% jako Azjatów i 6,1% jako Latynosów/Hiszpanów.

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze lotniczym

Sektor lotniczy stara się przełamywać bariery i zobowiązuje się do zmiany obecnego obrazu profesji lotniczej. W 2021 roku, wśród pilotów i inżynierów lotniczych, kobiety stanowiły 5,3%, czarnoskórzy lub Afroamerykanie 3,9%, Azjaci 1,5%, a Latynosi 6,1%. Istnieją różne grupy pracujące nad poprawą różnorodności, w tym organizacje zawodowe, które prowadzą badania i wspierają edukację STEM wśród niedostatecznie reprezentowanych grup. Równość i sprawiedliwość w lotnictwie obejmują inicjatywy takie jak warsztaty dla przyszłych czarnoskórych pilotów, a inkluzywność to zapewnienie, by wszyscy czuli się mile widziani i zaangażowani bez względu na rasę, płeć czy inną charakterystykę.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora

D&I w sektorze lotniczym przyczynia się do rozwoju poprzez promowanie bardziej różnorodnego i globalnego podejścia do rekrutacji, zarządzania i obsługi klienta. Dzięki temu linie lotnicze mogą lepiej zrozumieć i spełnić oczekiwania zróżnicowanych grup pasażerów, co z kolei zwiększa lojalność klientów i otwiera nowe rynki. Różnorodność perspektyw w zespołach może również prowadzić do innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, obsługi i efektywności operacyjnej.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze lotniczym

Globalna perspektywa D&I w sektorze lotniczym odzwierciedla rosnącą potrzebę adresowania różnorodności i integracji w kontekście międzynarodowym. Linie lotnicze na całym świecie rozpoznają wartość różnorodności wśród swoich załóg i personelu zarządzającego, co przekłada się na lepsze zrozumienie i obsługę zróżnicowanej klienteli. Inicjatywy te nie tylko ułatwiają dostosowanie usług do globalnych rynków, ale także promują pozytywny wizerunek marki, co jest kluczowe w budowaniu zaufania i lojalności klientów na całym świecie.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze lotniczym mogą prowadzić do niezrozumienia i niedoceniania różnorodności zarówno wśród załóg, jak i pasażerów. Linie lotnicze starają się przełamywać te bariery poprzez szkolenia z zakresu różnorodności i włączenia, które mają na celu zwiększenie świadomości kulturowej i promowanie otwartości. Jednakże, aby efektywnie zarządzać różnorodnością na skalę globalną, branża musi nadal stawiać na inicjatywy edukacyjne i partnerskie, które wspierają zrozumienie i szacunek dla różnic kulturowych i regionalnych, co jest kluczowe dla zapewnienia integracji i równości w globalnym sektorze lotniczym.

Znaczenie D&I w sektorze lotniczym
Znaczenie D&I w sektorze lotniczym jest kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości, równości i szacunku w globalnym środowisku pracy oraz wśród pasażerów. D&I pomaga linom lotniczym lepiej zrozumieć i spełnić oczekiwania zróżnicowanej klienteli, co przekłada się na poprawę jakości usług i zwiększenie zadowolenia klientów. Inwestycje w różnorodność i integracja sprzyjają również tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i strategii, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności w branży.

 

 

empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right