empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze finansowym

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze finansowym zyskują na znaczeniu w miarę rosnącej świadomości na temat korzyści płynących z różnorodnych perspektyw i bardziej inkluzywnych środowisk pracy. W branży, która tradycyjnie była postrzegana jako konserwatywna i homogeniczna, inicjatywy D&I mają za zadanie nie tylko promować równość i sprawiedliwość, ale także przyczyniać się do innowacyjności, poprawy decyzji finansowych i zwiększenia konkurencyjności. 

Stan aktualny D&I w finansach

Oto kilka kluczowych statystyk odnoszących się do różnorodności i integracji w sektorze finansowym:

 

  • Tylko 9% liderów biznesowych (LOB) w raportowanych firmach to kobiety, co podkreśla znaczne dysproporcje płci na najwyższych stanowiskach w sektorze finansowym. / Deloitte; Diversifying the path to CEO in financial services
  • Kobiety stanowią 18% doradców finansowych, co wskazuje na niską reprezentację kobiet w specjalistycznych rolach doradczych. / Women in Financial Services 2018
  • Około 70% mężczyzn, ale tylko 29% kobiet, uważa, że ich branża wspiera awans kobiet na stanowiska kierownicze, ukazując różnice w percepcji możliwości awansu między płciami. / Women in Financial Services 2018
  • 60% pracowników branży finansowej postrzega swoje środowisko pracy jako nieinkluzywne, co sugeruje znaczną potrzebę poprawy kultury organizacyjnej. / Forbes
  • 42% kobiet respondentek odeszło z pracy z powodu braku inkluzywności w przeszłości, co podkreśla wpływ kultury organizacyjnej na zatrzymanie talentów. / Forbes
  • 48% respondentów z mniejszości etnicznych uważa, że ich postęp w karierze jest wolniejszy niż ich białych kolegów, co wskazuje na percepcję nierówności w awansach. / Reboot. Race to Equality: UK Financial Services Report
  • 66% respondentów z mniejszości etnicznych w usługach finansowych doświadczyło dyskryminacji w swojej organizacji, co podkreśla wyzwania związane z dyskryminacją w miejscu pracy. / Reboot. Race to Equality: UK Financial Services Report
  • 76% białych pracowników popiera stwierdzenie „moja organizacja ceni inkluzywność”, wskazując na różnice w postrzeganiu inkluzywności w zależności od tła etnicznego. / Reboot. Race to Equality: UK Financial Services Report

 

Te dane rzucają światło na istniejące wyzwania związane z różnorodnością i integracją w sektorze finansowym, podkreślając potrzebę dalszych działań w celu promowania bardziej inkluzywnego środowiska pracy.

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze finansowym

W sektorze finansowym w Wielkiej Brytanii firmy proponują inicjatywy D&I, które mają na celu poprawę zarządzania firmami w taki sposób, aby lepiej odpowiadały na zróżnicowane potrzeby swoich klientów. Podkreślają, że różnorodność i integracja mogą zmniejszać ryzyko myślenia grupowego, poprawiając wyniki dla konsumentów oraz wspierając stabilność finansową. Inicjatywy te obejmują gromadzenie danych, wprowadzenie środków poprawiających kulturę i politykę w instytucjach finansowych oraz uwzględnienie D&I w procesie zatwierdzania w ramach Reżimu Certyfikacji Senior Menadżerów.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora

D&I przyczynia się do rozwoju sektora finansowego poprzez promowanie innowacji, zwiększanie zaangażowania pracowników i poprawę relacji z klientami. Różnorodne zespoły są w stanie oferować szerszą gamę perspektyw, co prowadzi do tworzenia bardziej innowacyjnych produktów finansowych i skuteczniejszych strategii biznesowych. Ponadto, organizacje, które aktywnie wdrażają praktyki D&I, są lepiej postrzegane przez klientów i potencjalnych pracowników, co przekłada się na wzrost lojalności i atrakcyjności rynkowej. Włączenie różnorodności i integracji umożliwia sektorowi finansowemu lepsze zrozumienie i spełnienie potrzeb zróżnicowanej klienteli na globalnym rynku.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze finansowym

Globalna perspektywa D&I w sektorze finansowym wskazuje na rosnące zrozumienie i akceptację różnorodności i integracji jako kluczowych elementów wspierających zrównoważony rozwój i innowacyjność. W różnych regionach świata inicjatywy D&I są adaptowane do lokalnych kontekstów, z uwzględnieniem specyficznych wyzwań kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Współpraca międzynarodowa i wymiana najlepszych praktyk między globalnymi rynkami finansowymi umacniają znaczenie D&I, promując bardziej inkluzywne podejście do zarządzania talentami, tworzenia produktów i usług oraz podejmowania decyzji biznesowych.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze finansowym mogą wpływać na decyzje dotyczące zatrudnienia, awansu oraz dostępu do usług finansowych dla różnych grup społecznych. Konieczne jest zrozumienie i przełamywanie tych barier, aby promować bardziej inkluzywne środowisko pracy i zapewnić równy dostęp do produktów finansowych. Szkolenia z zakresu świadomości kulturowej oraz wdrażanie polityk antydyskryminacyjnych są kluczowe dla budowania zrozumienia i szacunku wśród pracowników z różnych środowisk.

Znaczenie D&I w sektorze finansowym 

Znaczenie D&I w sektorze finansowym jest nieocenione, ponieważ bezpośrednio wpływa na innowacyjność, efektywność i konkurencyjność firm. Organizacje finansowe, które aktywnie promują różnorodność i integracje, są w stanie lepiej zrozumieć i spełnić potrzeby zróżnicowanej klienteli, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i zwiększoną lojalność klientów. Ponadto, różnorodne i zintegrowane miejsca pracy przyciągają talenty z różnych środowisk, co dodatkowo wzbogaca organizację o różnorodne perspektywy i doświadczenia.empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right