empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w organizacjach non-profit

Sektor organizacji non-profit stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami w zakresie różnorodności i integracji (D&I), które mają zasadnicze znaczenie dla ich misji społecznych i celów. Organizacje te działają w środowisku, gdzie zaangażowanie społeczne, równość i sprawiedliwość są często w centrum ich działań. W tym kontekście, D&I nie jest tylko kwestią wewnętrznej polityki personalnej, ale kluczowym elementem, który wpływa na sposób, w jaki organizacje te służą społecznościom, angażują wolontariuszy i komunikują się z darczyńcami.

Stan aktualny D&I w organizacjach non-profit

W sektorze organizacji non-profit statystyki dotyczące różnorodności i integracji przedstawiają się następująco:

 

– Zarządy organizacji non-profit składają się w 78,6% z białych, 7,5% stanowią Afroamerykanie, 4,2% Latynosi Amerykańscy, a 2,6% Amerykanie azjatyckiego pochodzenia (Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, 2018).

– Aż 83,1% członków zarządów organizacji non-profit ma 40 lat lub więcej (The Nonprofit Times).

– Dyrektorki organizacji non-profit zarabiają 75% tego, co ich męscy odpowiednicy (2020 Nonprofit Compensation Report).

– Chociaż 70% pracowników organizacji non-profit to kobiety, nie awansują one do ról przywódczych w takim samym stopniu jak mężczyźni (2020 Nonprofit Compensation Report).

– W amerykańskich organizacjach non-profit z budżetami powyżej 50 milionów dolarów, tylko 18% miało kobietę na stanowisku CEO (GuideStar, 2015).

– Wśród ponad 5000 pracowników organizacji non-profit, którzy wzięli udział w ankiecie, 49% osób kolorowych wskazało, że ich rasa miała negatywny wpływ na ich karierę (Race to Lead, DEI Efforts Within Nonprofits Lag in Progress).

– W 2019 roku, 88% osób kolorowych uważało, że potrzebują więcej umiejętności i szkoleń niż ich biali koledzy, aby być brani pod uwagę do najwyższych stanowisk (Race to Lead, DEI Efforts Within Nonprofits Lag in Progress).

– W 2017 roku, biali stanowili 87% pracowników organizacji non-profit i fundacji (Nonprofit Pro).

 

Te dane rzucają światło na istniejące wyzwania w zakresie różnorodności i włączenia w organizacjach non-profit, jednocześnie podkreślając potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz zwiększenia różnorodności w całym sektorze.

Wyzwania i bariery D&I w sektorze non-profits

Wyzwania i bariery w zakresie różnorodności, równości i integracji (D&I) w sektorze non-profit mogą być złożone i różnorodne, często wynikające z ograniczonych zasobów, braku świadomości i wsparcia, a także oporów kulturowych i instytucjonalnych. Non-profits działają z ograniczonymi budżetami, co może utrudniać zatrudnianie specjalistów ds. D&I lub wdrażanie programów szkoleniowych. Brak świadomości lub zrozumienia znaczenia D&I może prowadzić do nieświadomej dyskryminacji lub pomijania kwestii różnorodności w strategiach organizacyjnych, a opór kulturowy może dodatkowo komplikować wdrażanie efektywnych praktyk D&I.

 

Stereotypy i Uprzedzenia Jako Bariery dla Inkluzji

Non-profits mogą napotykać na bariery w postaci stereotypów i uprzedzeń, które utrudniają budowanie zróżnicowanych zespołów i tworzenie inkluzji w miejscu pracy. Organizacje mogą nieświadomie faworyzować kandydatów z tła demograficznego podobnego do już istniejących członków zespołu, co utrudnia dywersyfikację pracowników i wolontariuszy. Ponadto, non-profits działające na rzecz określonych społeczności mogą napotkać trudności w angażowaniu osób z różnych środowisk ze względu na brak zaufania lub zrozumienia specyficznych wyzwań, z jakimi się mierzą.

Przełamywanie Barier D&I przez Non-profits

Jednak mimo tych wyzwań, non-profits odgrywają kluczową rolę w promowaniu różnorodności, równości i integracji poprzez swoje misje i działania. Przyjmując strategie skoncentrowane na zwiększaniu świadomości, budowaniu partnerstw z organizacjami specjalizującymi się w D&I, oraz wdrażaniu praktyk promujących D&I na wszystkich poziomach organizacji, non-profits mogą przełamywać bariery i tworzyć bardziej sprawiedliwe i inkluzywne społeczeństwa.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora 

Diversity, Equity, and Inclusion (D&I) mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora non-profit, przynosząc innowacje i kreatywność dzięki zróżnicowanym perspektywom w rozwiązywaniu problemów. Organizacje te zyskują na lepszym zrozumieniu i zaangażowaniu w społeczności, co zwiększa ich efektywność i wpływ. D&I poprawia również reputację organizacji, ułatwiając dostęp do zasobów i finansowania, zwiększając zaangażowanie i lojalność pracowników. W efekcie, angażowanie się w D&I nie tylko wzmacnia organizacje non-profit wewnętrznie, ale również umożliwia im lepsze służenie społecznościom, promując równość i integrację jako fundament silniejszych społeczności.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze non-profit

W globalnej perspektywie D&I w sektorze non-profit ujawniają zarówno wyzwania, jak i możliwości. Organizacje działające na całym świecie stają przed koniecznością adaptacji do różnorodnych kulturowo społeczności, co wymaga od nich zrozumienia i szacunku dla lokalnych zwyczajów, wartości i potrzeb. Globalne non-profits muszą również zmierzyć się z różnicami w dostępie do zasobów, nierównościami ekonomicznymi i społecznymi barierami, które mogą wpływać na ich pracę i misję.

Możliwości i Innowacje Dzięki Globalnemu D&I

Jednocześnie, zaangażowanie w D&I na skalę globalną oferuje organizacjom non-profit możliwość czerpania z bogactwa różnorodności perspektyw, współpracy międzykulturowej i innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata. Dzięki promowaniu D&I, sektor non-profit może lepiej odpowiadać na globalne wyzwania, takie jak ubóstwo, nierówności i zmiany klimatyczne, tworząc silniejsze i bardziej odporne społeczności na całym świecie.

 

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze non-profits stanowią istotną barierę dla osiągnięcia pełnej różnorodności i integracji. Organizacje te często napotykają na wyzwania związane z nieświadomymi uprzedzeniami, które mogą wpływać na decyzje dotyczące zatrudnienia, awansu, finansowania projektów, a także na interakcje z lokalnymi społecznościami. Uprzedzenia te mogą również utrudniać efektywne zaangażowanie i reprezentację osób z różnych środowisk kulturowych i regionalnych.

Strategie Przezwyciężania Uprzedzeń w Non-profits

Przezwyciężenie tych barier wymaga od organizacji non-profits nie tylko podnoszenia świadomości i edukacji na temat D&I wśród ich pracowników i wolontariuszy, ale także aktywnego dążenia do eliminacji tych uprzedzeń poprzez zintegrowane strategie D&I, które promują zrozumienie i szacunek międzykulturowy.

Znaczenie D&I w sektorze 

Znaczenie D&I w sektorze non-profit jest fundamentalne dla skutecznego realizowania ich misji społecznych. Organizacje te działają w obszarach, gdzie potrzeba zrozumienia i empatii wobec różnorodnych grup społecznych jest kluczowa do rozwiązywania problemów społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych czy środowiskowych. Implementacja strategii D&I umożliwia organizacjom non-profit lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań stojących przed społecznościami, które reprezentują, co przekłada się na bardziej efektywne programy i inicjatywy.

Innowacyjność i Zaangażowanie Pracowników dzięki D&I

Różnorodność w zespołach może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, poprawy jakości podejmowania decyzji i zwiększenia zaufania oraz legitymacji w oczach beneficjentów i darczyńców. D&I sprzyja również budowaniu otwartego i zintegrowanego środowiska pracy, co może zwiększać zaangażowanie pracowników. Jest to szczególnie ważne w sektorze, który często opiera się na pracy wolontariuszy i niskich budżetach, podkreślając rolę różnorodności i inkluzji w tworzeniu silnych, efektywnych organizacji non-profit zdolnych do prowadzenia znaczących zmian społecznych.


empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right