empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

multicultural

Okazuje się, że istnieje korelacja czynników kulturowych wskazanych przez Geerta Hofstedego, a konkretnie indywidualizmu, dystansu władzy, męskości i unikania niepewności, ze średnimi wynikami wielkiej piątki (McCrae, Terracciano, 2005). Na przykład indywidualizm koreluje z ekstrawersją, a sumienność z dużą hierarchizacją.
Szok kulturowy to pojęcie związane z emocjami, których doświadczamy w interakcjach z inną kulturą. Proces ten dzieli się na kilka typowych etapów: miesiąc miodowy, negocjacja, dostosowanie. Nazwy są dostatecznie samoopisujące, aby zrozumieć ich istotę. Szok kulturowy w biznesie zwiększa ryzyko biznesowe. Nie jest trudno popełnić faux pas – nawet (a może szczególnie) wtedy, gdy przestrzegamy […]
Mierzenie różnic międzykulturowych wymaga określenia wymiarów kultury. Analogiczny proces potrzebny jest w mierzeniu różnic osobowościowych. Opisywanie wymiarów kultury w kontekście biznesowym ciągnie się od lat 60. XX wieku. Wymieńmy kolejno: wyodrębnienie wymiarów kultur wysokokontekstowych i niskokontekstowych według modelu E.T.Halla, teorię orientacji wartości – model F.Kluckhohn i F.Strodtbecka, słynny model 6D G.Hofstedego, siedem kultur kapitalizmu w […]
Odkąd biznes przestał być lokalny, a stał się międzynarodowy, globalny, problemy międzykulturowe są o wiele trudniejsze do pokonania niż np. bariery językowe. Co prawda początkowo są mniej widoczne, ale szybko okazuje się, że ich wpływ na codzienne funkcjonowanie jest ogromny. O ile język przekazuje informacje, o tyle kultura niesie język niczym ocean łódkę. Zrozumienie tego, […]
Różnice kulturowe to różnice w sposobie spojrzenia i interpretacji tych samych rzeczy, sytuacji, symboli, relacji, komunikatów itd. W praktyce biznesowej sprowadza się to do tego, że inaczej interpretujemy relację pracownik – pracodawca, co innego uważamy za dopuszczalne lub niedopuszczalne, inaczej oceniamy ludzi i czego innego oczekujemy od lidera, inaczej rozumiemy słowa, w tym także tak […]
Nie ma lepszego sposobu na uzyskanie sukcesu niż włączenie różnorodności Co to jest neuroróżnorodność? Neuroróżnorodność jest koncepcją, zgodnie z którą nie istnieje uniwersalny wzorzec poprawnego zachowania, myślenia, odczuwania i uczenia się. Ludzie naturalnie różnią się tym, jak doświadczają świat i w jaki sposób wchodzą z nim w interakcje. Różnice te nie są utożsamiane z deficytami, […]
Wystarczy tydzień, abyśmy zapomnieli 90% tego, czego się właśnie nauczyliśmy Czym jest zapamiętywanie? Nieustanne podnoszenie kompetencji zawodowych kadry pracowniczej to warunek utrzymania konkurencyjnej przewagi firmy. Ułatwia ono pracownikom przystosowanie się do zmian rynkowych i pomaga w uzyskiwaniu wysokich wyników finansowych.    Organizacje, które bazują na edukacji ciągłej talentów (tzw. lifelong learning), dysponują zaangażowanymi i produktywnymi zespołami […]
Czym są umiejętności komunikacyjne? Oprócz wymiany informacji, kluczową funkcją komunikacji jest wywieranie wpływu i budowanie relacji z innymi (Dolna 2010). Aby była ona możliwa do zrealizowania – niezbędne są odpowiednie kompetencje komunikacyjne. Pozwalają one przekazywać zrozumiałe komunikaty, uwzględniające indywidualne i kulturowe cechy odbiorcy. Zaliczają się do nich: –  Umiejętność używania odpowiednich słów w zależności od […]
Kultura wyjaśnia nam zasady rządzące światem – i większość z nas trwa w przekonaniu, że te zasady są uniwersalne. Trudno o większą pomyłkę.  Czym są różnice kulturowe? W różnicach kulturowych problemem nie jest to, co widać, jak np. różnice w ubiorze, jedzeniu, muzyce czy obyczajach. To tylko przejawy kultury. Największym problemem jest to, czego w […]
empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-right