empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze rozrywki

Sektor rozrywki, będący na przecięciu kreatywności, kultury i technologii, coraz intensywniej dostrzega znaczenie różnorodności i integracji (D&I) w kreowaniu uniwersalnych treści. Przemysł ten, od filmów przez muzykę po gry wideo, stoi przed wyzwaniem nie tylko rozrywania, ale i edukowania oraz łączenia ludzi z różnych zakątków świata. D&I w rozrywce to nie tylko etyczny imperatyw, ale strategiczna konieczność, umożliwiająca tworzenie bardziej angażujących i rezonujących z globalną publicznością dzieł. Rozwijając się w kierunku większej integracji, sektor rozrywki otwiera nowe ścieżki dla ludzi, którzy dotychczas byli marginalizowani, zapewniając jednocześnie bogatsze i bardziej zróżnicowane doświadczenia dla odbiorców na całym świecie.

Stan aktualny D&I w sektorze rozrywki

W kontekście D&I w sektorze rozrywki, dane statystyczne z ostatnich lat ukazują znaczące dysproporcje i wyzwania:

 

– W top 100 filmach z 2019 roku, dystrybucja postaci kobiecych według ras przedstawiała się następująco: 68% białych, 20% czarnych, 7% azjatyckich, a 5% latynoskich.

– Filmy z czarnoskórymi w rolach głównych i z przewagą mniejszości były dystrybuowane w najmniejszej liczbie rynków międzynarodowych w latach 2018 i 2019.

– Najwyższe średnie przychody z globalnego box office odnotowano dla filmów, gdzie odsetek mniejszości w obsadzie wynosił od 21% do 30% w 2018 roku i od 41% do 50% w 2019 roku.

– Analiza 1,200 filmów wykazała, że 688 z nich pomijało mężczyzn latynoskich, a 828 kobiet latynoskich, wskazując na problem niewidoczności tej grupy.

– W badaniach dotyczących społeczności LGBT, 53% respondentów uważało, że w branży istnieje uprzedzenie przeciwko wykonawcom LGBT przy zatrudnianiu.

– 31% wszystkich respondentów wskazało na uprzedzenia dyrektorów castingu przeciwko wykonawcom LGBT.

– Około 35% respondentów zgadza się, że wykonawcy w rolach LGB będą postrzegani jako LGB.

– Z 37 filmów pełnometrażowych wyreżyserowanych przez kobiety między styczniem 2017 a majem 2019, 84% miało kobiecą główną lub współ główną rolę.

– W 2020 roku, kobiety stanowiły 48% głównych ról w filmach.

 

Te statystyki rzucają światło na postępy i wyzwania w zakresie D&I w sektorze rozrywki, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszych działań w celu zwiększenia różnorodności i integracji.

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze 

W sektorze rozrywki, jednym z głównych wyzwań D&I jest selektywne mentorowanie, gdzie naturalna skłonność do inwestowania w rozwój kariery osób, z którymi możemy się utożsamiać, prowadzi do nierówności w szansach rozwojowych. Taka postawa utrudnia tworzenie nieformalnych relacji mentoringowych między różnorodnymi osobami, co może hamować różnorodność myślenia i innowacyjność w branży.

 

Niespójna Reakcja na Błędy

 

Innym problemem jest niespójna reakcja na błędy, gdzie błędy członków “in-group” są często przypisywane czynnikom zewnętrznym, a błędy osób z “out-group” – osobistym wadom. To może prowadzić do dyskryminacyjnej dyscypliny w miejscu pracy, zniechęcając osoby z mniejszości do podejmowania ryzyka i inicjowania nowych pomysłów.

Bullying i Brak Świadomości Kulturowej

Bullying jest kolejną poważną barierą, której celem stają się często osoby z “out-group”, które wydają się być bardziej wrażliwe z powodu braku silnych informalnych mentorów lub sojuszników. Dodatkowo, brak świadomości tego, jak zmiany demograficzne pracowników mogą wymagać dostosowania tradycji społecznych organizacji, również stanowi przeszkodę. Tradycyjne żarty, komentarze i wydarzenia, które były elementami kultury organizacji, mogą negatywnie wpływać na bardziej zróżnicowane środowisko pracy.

Postrzeganie Niższej Wydajności i Wyzwania D&I

Ostatnią barierą jest postrzeganie niższej wydajności, gdzie subiektywne przekonania o umiejętnościach pracowników z “out-group” wpływają na obiektywną ocenę ich rzeczywistej wydajności. Gdy menedżerowie i współpracownicy skupiają się bardziej na osobie wykonującej pracę, a nie na samej pracy, wszyscy tracą. Rozwiązanie tych wyzwań wymaga świadomego wysiłku i zobowiązania na wszystkich szczeblach organizacji w celu pełnego przyjęcia i promowania D&I, aby sektor rozrywki mógł w pełni wykorzystać potencjał różnorodności i integracji.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora rozrywki

D&I (różnorodność i integracja) przyczynia się do rozwoju sektora rozrywki poprzez stymulowanie innowacyjności, kreatywności i zwiększanie globalnego zasięgu treści. Różnorodne zespoły mogą lepiej zrozumieć i docierać do szerokiego spektrum odbiorców, tworząc treści, które rezonują z różnorodnymi grupami społecznymi. To z kolei może prowadzić do większej widowni, otwierając nowe rynki i możliwości biznesowe.

Wpływ D&I na Reputację Marki i Lojalność Klientów

Ponadto, zaangażowanie w D&I może wzmacniać reputację marki i lojalność klientów, ponieważ konsumenci są coraz bardziej świadomi społecznie i preferują wspierać firmy, które odzwierciedlają ich wartości dotyczące różnorodności i włączenia. W sektorze, który opiera się na kreatywności, różnorodne perspektywy mogą prowadzić do unikatowych i innowacyjnych pomysłów, co jest kluczowe dla utrzymania dynamiki i konkurencyjności na rynku rozrywki.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze rozrywki

Globalna perspektywa D&I w sektorze rozrywki odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na treści, które są uniwersalne, ale jednocześnie oddają bogactwo różnorodności kulturowej. Na przestrzeni lat, międzynarodowe produkcje filmowe, seriale telewizyjne, muzyka i gry wideo zyskały na popularności, przekraczając granice i łącząc ludzi z różnych kultur. Dzięki globalnemu zasięgowi internetu i platform streamingowych, twórcy z mniejszych rynków mogą teraz dotrzeć do globalnej publiczności, co wcześniej było znacznie trudniejsze.

Wyzwania D&I w Przemyśle Rozrywkowym

Jednakże, pomimo tych postępów, sektor rozrywki nadal stoi przed wyzwaniami związanymi z D&I. Dyskusje na temat potrzeby większej różnorodności w Hollywood, Bollywood, Nollywood oraz innych centrach produkcji filmowej i telewizyjnej na całym świecie wskazują na istnienie globalnego zapotrzebowania na zmianę. Inicjatywy takie jak #OscarsSoWhite podkreślają potrzebę większej reprezentacji mniejszości etnicznych, płci, orientacji seksualnej i osób niepełnosprawnych w filmach i telewizji.

Autentyczność i Szacunek dla Kultury w Twórczości

Globalna perspektywa na D&I w rozrywce wskazuje również na konieczność zrozumienia i poszanowania różnic kulturowych w procesie twórczym. To nie tylko kwestia zwiększenia liczby różnorodnych postaci na ekranie, ale również zapewnienia, że historie te są opowiadane z autentycznością i szacunkiem dla przedstawianych kultur.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze rozrywki często stanowią barierę w tworzeniu bardziej uniwersalnych treści. Te uprzedzenia mogą objawiać się poprzez stereotypowe przedstawianie postaci z różnych kultur, co nie tylko wpływa na percepcję tych społeczności przez globalną publiczność, ale także ogranicza możliwości dla twórców i aktorów pochodzących z mniejszości. Na przykład, typowe role przydzielane aktorom azjatyckim lub latynoskim w Hollywood często opierają się na ograniczonych i przestarzałych stereotypach, co utrudnia prawdziwą reprezentację i zrozumienie różnorodności kulturowej.

Wpływ Regionalnych Uprzedzeń na Dystrybucję

Ponadto, regionalne uprzedzenia mogą wpłynąć na dystrybucję i promocję filmów oraz innych dzieł rozrywkowych, co widoczne jest w ograniczonej dostępności niektórych międzynarodowych produkcji na globalnych platformach streamingowych. Taka selektywność nie tylko zubaża ofertę kulturalną dla odbiorców, ale także utrwala podziały między “głównym nurtem” a “peryferyjnymi” produkcjami.

Promowanie Różnorodności za Kamerą

Aby przeciwdziałać tym uprzedzeniom, branża rozrywkowa musi zwiększyć wysiłki na rzecz promowania różnorodności za kamerą – wśród scenarzystów, reżyserów, producentów – oraz w obsadach aktorskich. Ważne jest również, aby twórcy i dystrybutorzy angażowali się w dialog z różnymi społecznościami, aby lepiej zrozumieć i szanować ich kulturowe konteksty, unikając jednocześnie kulturalnej apropriacji.

 

Dialog i Szacunek dla Różnorodności Kulturowej

 

Tylko wtedy sektor rozrywki może prawdziwie odzwierciedlić złożoność i bogactwo ludzkich doświadczeń na globalnej scenie. Zwiększenie różnorodności i integracji w produkcjach rozrywkowych nie tylko wzbogaca treść oferowaną odbiorcom, ale także przyczynia się do budowania bardziej otwartego i zrozumiałego świata, w którym szanowane są różnice kulturowe i doceniana jest unikalność każdej społeczności.

Znaczenie D&I w sektorze rozrywki

Znaczenie D&I (różnorodności i integracji) w sektorze rozrywki jest wielowymiarowe i wpływa na wszystkie aspekty branży, od tworzenia treści po ich konsumpcję. D&I nie tylko promuje sprawiedliwość i równość szans dla twórców i wykonawców z różnorodnych środowisk, ale także wzbogaca ofertę rozrywkową, co przekłada się na większą satysfakcję i zaangażowanie odbiorców. Różnorodne perspektywy i historie przyciągają szerszą publiczność, otwierając nowe rynki i zwiększając potencjał zarobkowy produkcji.

Rola D&I w Odpowiadaniu na Oczekiwania Konsumentów

W erze globalizacji i cyfryzacji, konsumentów cechuje rosnąca świadomość i oczekiwanie na treści, które odzwierciedlają rzeczywistą różnorodność społeczeństwa. Przez promowanie różnorodności etnicznej, kulturowej, płciowej, orientacji seksualnej i różnorodności osób niepełnosprawnych, sektor rozrywki nie tylko przyczynia się do budowania bardziej zintegrowanego społeczeństwa, ale również staje się bardziej odporny na zmiany demograficzne i preferencje konsumenckie.

D&I Jako Katalizator Innowacji i Kreatywności

Ponadto, D&I sprzyja innowacyjności i kreatywności, co jest kluczowe w branży szybko reagującej na zmiany trendów i gustów odbiorców. Różnorodne zespoły są w stanie generować unikalne pomysły i podejścia, które mogą zaskoczyć i zaangażować publiczność na nowe sposoby. W rezultacie, znaczenie D&I w sektorze rozrywki wykracza poza moralne i etyczne wymogi, stanowią strategiczny imperatyw dla firm i organizacji dążących do sukcesu w konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się środowisku.

 

empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right