empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

business

Okazuje się, że według badań [1] niskie poziomy sumienności w modelu OCEAN są powiązane m.in. z prokrastynacją. [1] Higgins, D.M.; Peterson, J.B.; Lee, A.; Pihl, R.O. (2007). Prefrontal cognitive ability, intelligence, Big Five personality and the prediction of advanced academic and workplace performance. Journal of Personality and Social Psychology.
Dyskusja nad tym, czym jest temperament, a czym osobowość, nadal trwa. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że „temperament to niezwerbalizowana osobowość”, czyli temperament i osobowość opisują podobne lub te same cechy. Temperament jest zakotwiczony w układzie biochemicznym mózgu, a osobowość to wytwór społeczno-kulturowy zbudowany na temperamencie.
Uważa się, że trafny test psychologiczny to taki, który spełnia trzy normy: trafność treściową, kryterialną, teoretyczną. W dużym skrócie: trafność treściowa to odpowiedź na pytanie, czy pytania odpowiadają zachowaniom opisującym cechę, którą chcemy mierzyć. W przypadku poczucia humoru pytanie, czy lubię chodzić szybko, czy powoli, nie będzie miało związku, a pytanie, czy bawią mnie żarty […]
W dużym skrócie: rzetelność testu psychologicznego polega na tym, że jego wyniki są spójne w czasie dla danej osoby. Jeżeli wyniki badań różnią się między sobą przy wielokrotnym przeprowadzaniu, to znaczy, że test nie jest rzetelny.
To, co miękkie, wymaga twardych miar. Dlatego mierząc ludzkie cechy, należy zachować tak duży rygor, jak to tylko możliwe, aby uzyskać wiarygodny wynik. Tym samym znakomita większość psychozabaw jest zabawą, nie psychologią. Aby test psychologiczny spełniał założenia wiarygodnego, musi być trafny, rzetelny, wystandaryzowany, znormalizowany, zaadaptowany. Trafny, czyli musi mierzyć to, co ma mierzyć (tutaj bada […]
Intuicja wielu liderów podpowiada im, że środowisko wewnątrz organizacji podlega tym samym prawom, co środowisko na zewnątrz. Skoro rynek zewnętrzny jest agresywny i nie toleruje słabości, a wszelkie błędy zostają wykorzystane, to te same reguły obowiązują wewnątrz firmy. To przecież też jest rynek. Stawką na nim są wpływy, zyski, straty, zwolnienia i królestwa zwane silosami. […]
Brak poczucia bycia częścią zespołu, wykluczenie jest dla człowieka trudnym doświadczeniem. Nasze wewnętrzne oprogramowanie ustawia poczucie przynależności i jakość relacji jako wartości istotne. Uruchamia stan alarmowy, gdy sytuacja w tym kontekście nie jest dla nas korzystna. Poczucie samotności, depresyjne nastroje stają się coraz bardziej widoczne we współczesnym miejscu pracy. Włączanie do istniejącej społeczności bądź zespołu, […]
Empathy Gap istnieje i ma się dobrze, choć trzeba zauważyć, że z roku na rok problem maleje. Rosnąca świadomość firm powoduje, że wdrażają one coraz więcej procesów, które pozwalają skutecznie wdrożyć empatię w życie. Nasze narzędzie jest jednym z rozwiązań, które mogą znacząco wspomóc te wysiłki.
Badania przeprowadzane przez firmę Businessolver rok po roku pokazują stabilny wzrost świadomości wśród CEO, że empatia jest kluczową umiejętnością w biznesie XXI wieku. Jedno to jednak zrozumienie i świadomość, a drugie to realizacja i wdrożenie tego w życie. Empathy Gap nie jest przypadkiem. Po prostu liderzy w trakcie zdobywania swoich stanowisk nie byli rozliczani z […]
Wojna o talenty trwa. Rekrutacja jednego specjalisty to według Glassdoor 250 chętnych, 5 rozmów kwalifikacyjnych i 1 kandydat. Cały proces rekrutacji może być bardzo kosztowny, bo zgodnie z danymi National Association of Colleges and Employers jej średni koszt w firmie do 500 osób wynosi 7645 dol. Rezygnacja z pracy pociąga za sobą nie tylko koszty […]
Rozziew pomiędzy tym, co w kwestii empatii deklarują szefowie firm (92%), a tym, co odczuwają pracownicy (72%) jest spory. Podobnie optymistycznie patrzą szefowie, oceniając relacje firmy z klientami. Widocznie pozytywne myślenie jest potrzebne do funkcjonowania w wysoce wymagającym i zmiennym otoczeniu. Jakiekolwiek są tego powody, trzeba pamiętać, że z góry widok jest korzystniejszy niż z […]
Wszyscy szefowie chcą mieć zaangażowane zespoły, które w chwilach wymagających dodatkowego zaangażowania staną na wysokości zadania. Jednak zaangażowanie nie bierze się z niczego. To jest plon. Żeby go zebrać, należy najpierw przygotować grunt, a potem zasiać i – co najważniejsze – zapewnić odpowiednie warunki wzrostu. Troszczyć się, wykazywać się zrozumieniem, dostosować się do potrzeb. Wtedy […]
Problemy psychologiczne i psychiatryczne są zgłaszane coraz częściej, szczególnie po zmianach wywołanych przez pandemię. Z badań wynika, że dobrym zabezpieczeniem przed tymi problemami jest zwykła ludzka uprzejmość. Ta uprzejmość może się wyrażać na bardzo wielu różnych poziomach: organizacyjnych, procesowych, ale także takich, które zwyczajnie powodują, że dobrze nam się z kimś rozmawia i nie odczuwamy […]
Łatwiej jest nam działać w przyjaznym środowisku – wie to każdy z nas na podstawie prywatnych doświadczeń. Możemy zastanawiać się, czy do potwierdzenia tego potrzebne były badania. Jednak dobrze jest dokładnie wiedzieć, co się wie, tak samo jak dowiedzieć się tego, czego jeszcze się nie wie. Zwłaszcza że nasze intuicje bywają bardzo zawodne. Oto więc […]
Inkluzywność, zapobieganie wykluczeniu to piękne hasła, które stara się wdrażać każda dojrzała organizacja. Deklaracje w materiałach promocyjnych oraz wewnętrznych regulacjach są dobrym początkiem, ale wciąż to tylko deklaracje. Z wdrożeniem jest już różnie. Dobrą ilustracją bywa powiedzenie „jedno mówią, drugie robią” – i jest tak czasami pomimo szczerych chęci. Chęci bowiem to za mało. Trzeba […]
Jakby statystyki dotyczące złych relacji w miejscu pracy oraz ich konsekwencji nie były dostatecznie niepokojące, pandemia dorzuciła do tego dodatkowe problemy. Odsetek osób, które doświadczyły pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, wynosi 42%. 67% badanych doświadcza zwiększonego stresu, a 54% jest wyczerpanych emocjonalnie. Jak w tym wszystkim budować sprawne zespoły? Stosując ten sam przepis i rozwiązanie, które […]
Przywoływanie w pamięci przykrej sytuacji powoduje uruchomienie się w organizmie reakcji podobnych do tych, które miały miejsce w trakcie wspominanej sytuacji. Spotkanie osoby, która była przyczyną negatywnych przeżyć, może wyzwolić te same emocje. Nic dziwnego, że unikamy ludzi, których nie lubimy. Można mieć jednak wrażenie, że miejsce pracy traktowane jest jako inny wymiar rzeczywistości, w […]
Mówi się czasami, że ktoś przeżywa takie lub inne negatywne zdarzenie. Poświęca energię i czas na to, by przegryźć się przez problem na swój sposób. Pomijając wynikające z tego stresu reperkusje czysto fizyczne i psychologiczne, jak podniesiony kortyzol albo przygnębienie, efektem natychmiastowym jest obniżenie wydajności i konieczność wykorzystania czasu na leczenie ran. To przekonuje liderów, […]
Skąd wzięła się taka obserwacja badawcza, skoro z doświadczenia zawodowego pamiętamy, że ludzie agresywni i mało wrażliwi dość często docierali na szczyt? Otóż wydaje się, że działo się tak pomimo nieuprzejmości, a nie dzięki niej. Dotrzeć na szczyt bowiem to jedno, ale utrzymać się na nim to drugie. Bez wsparcia nie będzie to łatwe, a […]
Czasami naprawdę niewiele trzeba, aby zmienić odbiór danej osoby, a tym samym poziom zaufania do niej, gotowości do pomagania jej itd. Dziękowanie i uśmiech rzeczywiście wiele zmieniają. Nic dziwnego, że weszły już dawno do kanonu zachowań managerskich i między członkami zespołu. Stały się niestety automatyzmem, z którym mało kto jeszcze wiąże emocje. Wnioski z tego […]
To, jak jesteśmy oceniani, w 90% zależy od tego, w jakim stopniu jawimy się jako kompetentni oraz przyjaźni. Z tym właśnie wiąże się kwestia, czy ludzie będą nam ufać, czy nie. W społecznym przekonaniu mało jest jednak osób, które są i miłe, i kompetentne jednocześnie. Najczęściej miłe osoby oceniamy jako mniej kompetentne, a kompetentne jako […]
Myślimy o sobie tak, jak jesteśmy oceniani przez innych. Do oceny drugiego człowieka służą emocje. Wyrażamy je mimiką, gestami i słowami, tworząc z tego lustro, w którym się przeglądamy – jak to opisał w 1902 r. Charles Horton Cooley. Między innymi to czyni z nas istoty społeczne. Osoby, które sprawiają, że czujemy się przy nich […]
Trudno jest wyjść z trybu bojowego, który potrzebny jest w „czerwonym oceanie” i zmienić oprogramowanie na odpowiednie do „błękitnego oceanu”. Podobnie weteranom wojennym trudno jest przejść w tryb codziennego życia w pokoju. Jeszcze trudniejsze jest dynamiczne przełączanie się z jednego trybu na drugi w zależności od potrzeb. Dlatego bywa, że liderzy działają w trybie bojowym […]
Zespół to materia złożona z ludzi. Jeżeli nie ma w niej wewnętrznych napięć, ludzie są ze sobą mocno związani, a całość obliczona na osiągnięcie określonego celu, to jest to materia o wyjątkowych właściwościach. Jeśli ci sami ludzie są słabo związani, istnieją wewnętrzne napięcia, to właściwości materii znacznie się osłabiają – niezależnie od poświęcenia i bohaterstwa […]
Presja czasu i wyników w medycynie nie jest mniejsza niż w biznesie. Cele różnią się znacząco, ale proces jest ten sam – to człowiek musi na czas dowieźć wartość o oczekiwanej jakości. W medycynie kosztem nie jest błąd po przecinku w Excelu czy zerwany kontrakt, ale ludzkie życie. Ten wyższy cel nie spowodował jednak wynalezienia […]
Nawet sporadyczny stres związany ze złymi relacjami, obserwowanie takich sytuacji czy wręcz ich odtwarzanie w myślach powoduje, że podnosi się poziom kortyzolu – hormonu, którego nadmierne wydzielanie zwiększa m.in. ryzyko otyłości. Przerywanie rozmowy, brak skupienia na temacie, ostentacyjne wychodzenie z sali, wytykanie wad i dziwactw, ciągłe sztorcowanie i przypominanie o pełnionej roli i funkcji, wskazywanie […]
Szacunek ze strony lidera to także lepsze zdrowie, samopoczucie, wyższa koncentracja, szybsze ustalanie priorytetów, zaangażowanie w pracę i chęć pozostawania w organizacji. Ale czy liderów uczy się zachowań, które wyznaczają szacunek? Czy tzw. dobre maniery wystarczą i czy są adekwatne, gdy dochodzi do różnic kulturowych? Czy nie należałoby brać pod uwagę potrzeb psychologicznych i różnic […]
Dla pracownika szacunek ze strony lidera oznacza lepsze zdrowie, samopoczucie, koncentrację, szybsze ustalanie priorytetów, zaangażowanie w pracę i chęć pozostawania w organizacji. Ale czy liderów uczy się zachowań, które wyznaczają szacunek? Czy tzw. dobre maniery wystarczą i czy są adekwatne, gdy dochodzi do różnic kulturowych? A może w gruncie rzeczy należy spojrzeć na potrzeby psychologiczne […]
Ludzie lubią zrzucać na innych odpowiedzialność za swoje złe decyzje, prawda? To się nie zmieni. Nauka z tego badania jest taka: jeżeli chcesz mieć organizację, która wykorzysta pełnię możliwości zespołów i nie będzie borykać się z odejściami, musisz wziąć odpowiedzialność za szkolenie ludzi. Ludzie nie są z natury źli. Po prostu brakuje im dobrych wzorców, […]
empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-right