empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze marketingu i reklamy

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze marketingu i reklamy są kluczowe dla tworzenia treści, które odzwierciedlają i angażują zróżnicowane społeczeństwo. W branży, która kształtuje percepcję i zachowania konsumentów, promowanie D&I jest nie tylko etyczne, ale również strategiczne.

Stan aktualny D&I w sektorze marketingu

Te statystyki podkreślają wyzwania i postępy w zakresie różnorodności i integracji w sektorze marketingu i reklamy:

 

 • 45% marketerów twierdzi, że edukacja lub szkolenie z zakresu dostępności skłoniłyby ich firmę do bardziej aktywnego działania na rzecz poprawy dostępności. / Raport Capterra
 • Tylko 35% marketerów twierdzi, że ich firma uwzględnia zdolności fizyczne podczas marketingu skierowanego do konsumentów. / Raport Capterra
 • Im wyższy poziom stanowiska, tym niższy odsetek kobiet: 75,1 procent dla administracji (najniższy poziom stanowisk) i 54,8 procent dla stanowisk senioralnych. / A Diversity Report for the Advertising/Marketing Industry 2021
 • Branża składa się w 6,6 procenta z Afroamerykanów/Czarnoskórych, 11,7 procenta z Azjatów i 8,9 procenta z Latynosów/Hiszpanów. / A Diversity Report for the Advertising/Marketing Industry 2021
 • 31 z 55 firm, które odpowiedziały (56 procent), daje pracownikom możliwość samookreślenia się jako osoby LGBTQ. / A Diversity Report for the Advertising/Marketing Industry 2021
 • Mniejszości etniczne są przedstawiane w mniej niż 20% reklam. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • 70% konsumentów z pokolenia Z ma większe zaufanie do marek, które prezentują różnorodność w swoich reklamach. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • Marki z wyższymi wynikami różnorodności odnotowały o 83% wyższe preferencje konsumentów i wyższe zyski na giełdzie. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • Tylko 12% dyrektorów ds. marketingu w branży reklamowej identyfikuje się jako osoby pochodzenia hiszpańskiego, afroamerykańskiegolub azjatyckiego. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • Mimo że 40% populacji USA stanowią osoby kolorowe, tylko 5,2% reklam prezentuje obsady z przewagą osób innej rasy niż białej. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • W pierwszej połowie 2020 roku odnotowano wzrost reprezentacji osób LGBTQIA+ o 3% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • 60% matek uważa, że media często utrwalają nierealistyczne oczekiwania doskonałości wobec rodziców. / Diversity In Advertising Statistics 2024
 • 47% mężczyzn w wieku 18-24 lat czuje presję, by mieć idealne ciało z powodu sposobu, w jaki są przedstawiani w reklamach. / Diversity In Advertising Statistics 2024

Wyzwania i Bariery D&I

Sektor marketingu i reklamy ewoluuje w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do różnorodności i inkluzywności, co jest widoczne w codziennych rozmowach i działaniach przedsiębiorstw. Pandemia COVID-19 uwypukliła istniejące luki, szczególnie dotykając grupy niedostatecznie reprezentowane i pogłębiając różnice w wynagrodzeniach, zwłaszcza wśród kobiet. Kluczem do adaptacji i rozwoju programów D&I jest aktywne słuchanie i zapewnienie wszechstronnej edukacji na wszystkich poziomach organizacji, aby tworzyć bardziej sprawiedliwe i inkluzywne środowisko pracy.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora 

D&I odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora marketingu i reklamy, promując kreatywność i innowacyjność poprzez różnorodność perspektyw. Organizacje, które aktywnie wdrażają strategie D&I, są w stanie lepiej zrozumieć i angażować zróżnicowaną bazę klientów, co przekłada się na skuteczniejsze i bardziej rezonujące kampanie marketingowe. Dzięki temu marki budują głębsze relacje z konsumentami, poprawiają swoją reputację i wzmacniają pozycję na rynku.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze marketingu i reklamy 

Globalna perspektywa D&I w sektorze marketingu i reklamy podkreśla rosnącą świadomość znaczenia różnorodności i integracji w budowaniu marek, które rezonują na wielu rynkach. Firmy, które przyjmują globalne podejście do D&I, są w stanie lepiej komunikować się z zróżnicowaną bazą klientów, co jest kluczowe w erze globalizacji. Wprowadzanie różnorodności w treści reklamowe i strategie marketingowe nie tylko zwiększa zasięg i oddźwięk wśród konsumentów, ale także buduje większe zaufanie i lojalność marki na poziomie międzynarodowym.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze marketingu i reklamy mogą nieświadomie wpływać na tworzenie treści, które nie są w pełni inkluzywne lub odpowiednie dla wszystkich grup docelowych. Przezwyciężenie tych uprzedzeń wymaga od firm i twórców reklam głębszego zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej, co może prowadzić do bardziej autentycznych i rezonujących kampanii na skalę globalną.

Znaczenie D&I w sektorze marketingu i reklamy

Znaczenie D&I w sektorze marketingu i reklamy wykracza poza tworzenie kampanii, które odzwierciedlają zróżnicowane społeczeństwo. Jest to klucz do tworzenia głębszych i bardziej znaczących połączeń z konsumentami, co z kolei buduje lojalność i zaufanie do marki na szerszą skalę. Inwestowanie w D&I nie tylko wzmacnia etyczne fundamenty marki, ale także staje się strategicznym narzędziem napędzającym innowacje, otwierającym nowe rynki i zwiększającym konkurencyjność. W erze globalizacji i cyfrowej komunikacji, umiejętność angażowania zróżnicowanych grup konsumentów poprzez autentyczne i inkluzywne przekazy marketingowe jest niezbędna dla długoterminowego sukcesu i wzrostu w branży.empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right