empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze hotelarskim

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze hotelarskim zyskują na znaczeniu jako kluczowe elementy strategii biznesowej i operacyjnej. Branża ta, będąca na pierwszej linii kontaktu z różnorodną klientelą z całego świata, stoi przed wyzwaniem stworzenia środowiska, które jest nie tylko przyjazne i otwarte, ale również w pełni docenia wartość różnorodności kulturowej, płciowej, etnicznej i wiekowej zarówno wśród pracowników, jak i gości. 

Stan aktualny D&I w hotelarstwie

Oto kilka kluczowych statystyk dotyczących różnorodności i integracji w sektorze hotelarskim:

 

– Kobiety stanowią 33% wyższego kierownictwa w 2022 roku, co podkreśla istnienie luki płciowej na stanowiskach kierowniczych.

– W USA, mimo że kobiety stanowią 52% pracowników branży, tylko 36% z nich zajmuje stanowiska kierownicze, wskazując na barierę awansu.

– W Kanadzie zaledwie 42% kobiet w sektorze hotelarskim miało dostęp do programów mentoringowych.

– W Unii Europejskiej kobiety zajmują 41% stanowisk kierowniczych w branży.

– 50% firm z branży HTL uznaje D&I za jeden z pięciu najważniejszych priorytetów, a 89% posiada skoordynowaną strategię D&I.

– Tylko 15% firm regularnie omawia kwestie D&I na posiedzeniach zarządu.

– Podczas Covid-19, 67% pracowników z mniejszości etnicznych zostało negatywnie dotkniętych w porównaniu do 62% białych kolegów

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze hotelarskim

W sektorze hotelarskim i gościnności, wyzwania i bariery związane z różnorodnością i integracją (D&I) obejmują trudności w efektywnej komunikacji wynikające z różnic kulturowych i językowych. Przykładem może być konieczność zrozumienia lokalnych zwyczajów biznesowych, takich jak protokół obdarowywania prezentami w Tajwanie. Ponadto, rosnąca globalizacja prowadzi do większej różnorodności kulturowej wśród pracowników, co wymaga skutecznej współpracy i komunikacji w codziennych obowiązkach. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w tak zróżnicowanym środowisku jest kluczowe dla konkurencyjności i skuteczności firmy.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora 

D&I przyczynia się do rozwoju sektora hotelarskiego i gościnności poprzez promowanie bardziej innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, które lepiej odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów. Różnorodność wśród pracowników i kierownictwa pozwala na lepsze zrozumienie i spełnienie oczekiwań gości z różnych kultur i środowisk, co przekłada się na wyższą jakość usług i zadowolenie klientów. Ponadto, inkluzywne środowisko pracy przyciąga i utrzymuje ludzi, co jest kluczowe dla ciągłego wzrostu i innowacyjności w branży.

Globalna Perspektywa D&I

Globalna perspektywa D&I w sektorze hotelarskim i gościnności podkreśla znaczenie adaptacji i wdrażania praktyk różnorodności i integracji w różnych kulturach i regionach świata. Firmy działające na skalę międzynarodową muszą rozumieć i szanować lokalne zwyczaje, wierzenia i potrzeby, aby skutecznie zarządzać zespołami i obsługiwać klientów z różnych środowisk. Globalne sieci hotelarskie, rozszerzając swoją obecność, stają przed wyzwaniem budowania zespołów, które odzwierciedlają globalną różnorodność, co wymaga od nich elastyczności, otwartości na naukę i innowacje w podejściu do D&I.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze hotelarskim i gościnności mogą stanowić barierę dla efektywnej komunikacji i współpracy między pracownikami oraz w relacjach z klientami. Różnice w języku, zwyczajach oraz oczekiwaniach mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów, negatywnie wpływając na jakość świadczonych usług. Dlatego istotne jest, aby organizacje w branży hotelarskiej aktywnie pracowały nad przełamywaniem tych barier, inwestując w szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych i promując otwartość oraz zrozumienie różnorodności kulturowej i regionalnej.

Znaczenie D&I w sektorze hotelarskim

Znaczenie D&I w sektorze hotelarskim i gościnności jest kluczowe dla tworzenia środowiska, które jest gościnne i otwarte dla wszystkich gości oraz pracowników. Strategie różnorodności i integracji przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności, poprawy jakości usług i wzmocnienia relacji z klientami. Organizacje, które skutecznie wdrażają te strategie, są lepiej postrzegane na rynku, co przekłada się na ich konkurencyjność i sukces finansowy. Ponadto, promowanie inkluzywności ma pozytywny wpływ na zadowolenie i zaangażowanie pracowników, co jest fundamentem dla zrównoważonego rozwoju w branży.empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right