empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze turystycznym

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze turystycznym są niezbędne do tworzenia gościnnych i przyjemnych doświadczeń dla wszystkich podróżnych. W branży, która łączy ludzi z różnych kultur i tła, promowanie D&I sprzyja nie tylko lepszemu zrozumieniu i szacunkowi międzykulturowemu, ale także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora. Sektor turystyczny, stawiając na różnorodność i włączenie, może lepiej odpowiadać na potrzeby globalnych podróżnych, tworząc bardziej otwarte, dostępne i satysfakcjonujące doświadczenia turystyczne.

Stan aktualny D&I w turystyce

Oto kilka kluczowych statystyk dotyczących różnorodności i integracji w sektorze turystycznym:

 

  • Kobiety stanowią 67% studentów na kierunkach związanych z gościnnością, 58% pracowników branży w USA i kontrolują około 75% decyzji dotyczących podróży. Jednakże, zajmują tylko 5% pozycji CEO i 9% pozycji prezydentów/dyrektorów. / GENDER DIVERSITY IN THE TRAVEL INDUSTRY autorstwa Deanny Ting.
  • W badaniu 91% firm posiadało program różnorodności płci, jednak tylko 27% kobiet stwierdziło, że faktycznie skorzystało z niego. / GENDER DIVERSITY IN THE TRAVEL INDUSTRY autorstwa Deanny Ting.
  • Kobiety w turystyce zarabiają o 14,7% mniej niż mężczyźni. / GLOBALNY RAPORT UN WOMEN.
  • Z 15% na 21%, liczba firm bez kobiet w zarządach wzrosła w tym roku w porównaniu do zeszłego roku. / RAPORT PHOCUSWIRE 2021.
  • Na poziomie zarządu reprezentacja mniejszości etnicznych zmniejszyła się do 6% z 6,4% w 2020 roku. / RAPORT PHOCUSWIRE 2021.
  • 5,2% pracowników brytyjskiej branży turystycznej i podróżniczej stanowią osoby LGBTQI+, co jest wyższe niż 4% w całej gospodarce. / RAPORT WTTC 2023.
  • Pracownicy ze statusem osoby niepełnosprawnej stanowili prawie 17% siły roboczej w brytyjskiej branży turystycznej i podróżniczej, podczas gdy w sektorze amerykańskim reprezentowali oni prawie 5%. / RAPORT WTTC 2023.

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze turystycznym

W sektorze turystycznym wyzwania i bariery dotyczące różnorodności i integracji (D&I) obejmują konieczność zatrudnienia i zatrzymania globalnie mobilnych, wykwalifikowanych pracowników, co jest nową normą w krajach rozwiniętych. Postęp w tej dziedzinie jest jednak nierówny i niepewny, co wymaga od organizacji reimaginingu postpandemicznej pracy i planowania siły roboczej w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo, istotne jest wprowadzenie najlepszych praktyk D&I, w tym szkoleń menedżerskich i świadomości na temat uprzedzeń, aby osiągnąć cele D&I.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora

D&I przyczynia się do rozwoju sektora turystycznego poprzez promowanie większej kreatywności i innowacyjności w usługach oraz produktach turystycznych. Różnorodne zespoły mogą lepiej zrozumieć i spełniać oczekiwania klientów z różnych kultur i środowisk, co zwiększa konkurencyjność firm turystycznych. Ponadto, zintegrowane środowisko pracy przyciąga utalentowanych ludzi, co bezpośrednio przekłada się na wyższą jakość oferowanych usług. W efekcie, sektor turystyczny staje się bardziej elastyczny i odporny na zmiany rynkowe oraz preferencje konsumentów. 

Globalna Perspektywa D&I w sektorze turystycznym

Globalna perspektywa D&I w sektorze turystycznym akcentuje znaczenie tworzenia bardziej zintegrowanych i zróżnicowanych środowisk, które odpowiadają na potrzeby międzynarodowej klienteli. Różnorodność w sektorze turystycznym nie tylko ułatwia lepsze zrozumienie i obsługę klientów z różnych kultur, ale również przyczynia się do wzrostu innowacyjności i kreatywności w oferowaniu usług turystycznych. Sektor ten, będąc silnie zglobalizowanym, wymaga strategii D&I, które uwzględniają różnorodność kulturową, społeczną i ekonomiczną, aby skutecznie konkurować i rozwijać się na globalnym rynku.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne w sektorze turystycznym stanowią znaczącą barierę w osiąganiu pełnej różnorodności i integracji (D&I). Te uprzedzenia mogą manifestować się poprzez stereotypy, które wpływają na sposób, w jaki pracownicy i klienci są traktowani na podstawie ich pochodzenia, kultury czy religii. Taka sytuacja nie tylko zniechęca do podróżowania i korzystania z usług turystycznych, ale także ogranicza możliwości rozwoju zawodowego dla osób z różnych grup etnicznych lub kulturowych w branży. Przełamanie tych barier wymaga świadomego wysiłku na rzecz edukacji i promowania różnorodności na wszystkich szczeblach organizacji turystycznych.

Znaczenie D&I w sektorze turystycznym

Znaczenie Diversity and Inclusion (D&I) w sektorze turystycznym jest nie do przecenienia, gdyż odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bardziej inkluzywnych i dostępnych doświadczeń turystycznych dla wszystkich. W branży, która opiera się na zrozumieniu i docenianiu różnorodności kulturowej, etnicznej, płciowej oraz różnorodności związanej z niepełnosprawnościami i orientacją seksualną, strategie D&I nie tylko przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji klientów, ale także wzmacniają markę i reputację przedsiębiorstw turystycznych. Promowanie różnorodności i integracji wśród personelu pozwala lepiej zrozumieć i spełnić oczekiwania różnych grup turystów, a także tworzyć bardziej otwarte i przyjazne środowisko, co jest szczególnie ważne w branży, która żyje z budowania pozytywnych relacji z klientami z całego świata. D&I w turystyce sprzyja również innowacyjności, poprzez rozwijanie nowych produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby zróżnicowanych grup społecznych, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności sektora.empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right