empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze budowlanym

Różnorodność i integracja (D&I) w sektorze budowlanym są tematami coraz częściej podnoszonymi w dyskusjach branżowych, mimo iż tradycyjnie uważa się ten sektor za zdominowany przez mężczyzn i niewielką różnorodność. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konieczność zrównoważonego rozwoju, innowacyjność i integracja społeczna, branża budowlana stoi przed zadaniem przemodelowania swoich praktyk i polityk w celu stworzenia bardziej otwartego i inkluzywnego środowiska pracy. 

Stan aktualny D&I w sektorze budowlanym 

Oto niektóre kluczowe statystyki dotyczące różnorodności i integracji w sektorze budowlanym:

 • Kobiety stanowią 15% siły roboczej w brytyjskim przemyśle budowlanym, z czego około 2% pracuje bezpośrednio na placach budowy (Equality, Diversity and Inclusion CIOB).
 • Pracownicy z niepełnosprawnościami stanowią 6% siły roboczej (Equality, Diversity and Inclusion, Chartered Institute of Building – CIOB).
 • 60% pracowników LGBTQ+ doświadczyło homofobicznych i obraźliwych uwag w pracy (Equality, Diversity and Inclusion, Chartered Institute of Building – CIOB).
 • Kobiety stanowią 9% siły roboczej w branży budowlanej według badań przeprowadzonych przez WTW.
 • W 2020 roku tylko 5% zarejestrowanych budowlańców w Australii stanowiły kobiety (GITNUX MarketData Report 2024).
 • Około 8% siły roboczej w kanadyjskim sektorze budowlanym to kobiety (GITNUX MarketData Report 2024).
 • W Stanach Zjednoczonych tylko około 1% osób pracujących w zawodach budowlanych i ekstrakcyjnych to kobiety (GITNUX MarketData Report 2024).
 • Kobiety zajmują tylko 13,5% miejsc w zarządach w brytyjskim sektorze budowlanym (GITNUX MarketData Report 2024).
 • W Wielkiej Brytanii tylko 4% profesjonalistów w budownictwie to osoby czarne, azjatyckie i z mniejszości etnicznych (Building’s diversity survey 2019).
 • 6% profesjonalistów w budownictwie to osoby czarne, a 2% to Azjaci (Bureau of Labor Statistics 2020).
 • Prawie 40% pracowników neuroróżnorodnych nie poinformowało swoich pracodawców o swoim statusie, z czego jedna trzecia obawia się stygmatyzacji, a znaczący odsetek czuje zażenowanie (NFB Report).
 • Tylko 2% siły roboczej w budownictwie identyfikuje się jako członkowie społeczności LGBTQI+ (Workforce Diversity in Construction Improves Productivity and Profits).

Wyzwania i Bariery D&I w Sektorze budowlanym

Wyzwania i bariery w zakresie różnorodności i integracji (D&I) w sektorze budowlanym są złożone i wielowymiarowe, obejmując zarówno aspekty środowiskowe, społeczne, jak i ekonomiczne. Jednym z głównych wyzwań jest zrównoważony rozwój, który wymaga od branży budowlanej nie tylko uwzględnienia celów ekonomicznych, ale również ochrony środowiska i równości społecznej. Przemysł budowlany odpowiada za około 40% globalnego zużycia energii i produkcji gazów cieplarnianych, co podkreśla potrzebę promowania zrównoważonych praktyk w całym cyklu życia branży.

Bariery dla D&I i Zrównoważonego Rozwoju

Bariery w zakresie D&I mogą obejmować opór przed zmianą i innowacją, często spotykany wśród praktyków budowlanych, oraz brak holistycznego podejścia do badań i praktyk zrównoważonego rozwoju, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie priorytetem pozostaje wzrost gospodarczy kosztem środowiska. Sektor jest silnie zależny od łańcuchów dostaw zarówno jako dostawca infrastruktury, jak i konsument surowców i produktów wytworzonych, co dodatkowo komplikuje zarządzanie jego wpływem na środowisko.

Strategie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w praktyce projektowej wymaga od zarządzających projektami stosowania zróżnicowanych strategii, takich jak szkolenia dotyczące zielonej budowy, platformy informacyjne dla interesariuszy, warsztaty oraz zwiększenie wsparcia i zachęt rządowych. Mimo istnienia różnorodnych podejść i narzędzi wspierających zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami, wciąż istnieje potrzeba lepszego zrozumienia i przezwyciężania istniejących barier, szczególnie w kontekście krajów rozwijających się.

Integracja i Współpraca dla Przełamania Barier w Budownictwie

Podsumowując, sektor budowlany stoi przed znaczącymi wyzwaniami w zakresie D&I, które wymagają zintegrowanego podejścia i współpracy między wszystkimi interesariuszami, aby promować zrównoważony rozwój i przełamać istniejące bariery.

Jak D&I Przyczynia Się do Rozwoju Sektora 

D&I wpływa korzystnie na sektor budowlany, stymulując innowacje, zwiększając wydajność i ulepszając jakość projektów. Różnorodne zespoły przyczyniają się do tworzenia bardziej kreatywnych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby społeczności, co zwiększa skuteczność realizacji projektów. Promowanie D&I poprawia również wizerunek firm, przyciągając ludzi i inwestycje. Angażowanie różnych grup społecznych w procesy budowlane prowadzi do lepszego zrozumienia oczekiwań społecznych, wspierające zrównoważony rozwój i realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Globalna Perspektywa D&I w sektorze budowlanym

Globalna perspektywa na Diversity and Inclusion (D&I) w sektorze budowlanym podkreśla rosnącą świadomość znaczenia różnorodności i integracji na całym świecie, jednak tempo zmian i podejścia różnią się w zależności od regionu. W krajach rozwiniętych inicjatywy D&I są coraz bardziej zaawansowane, z politykami i programami mającymi na celu zwiększenie udziału kobiet, mniejszości etnicznych oraz osób z niepełnosprawnościami w branży. W krajach rozwijających się, choć widoczny jest postęp, nadal istnieją wyzwania związane z dostępem do edukacji i szkoleń, barierami kulturowymi i społecznymi.

 

Rola Międzynarodowych Organizacji i Korporacji w Promowaniu D&I

Międzynarodowe organizacje i korporacje budowlane odgrywają kluczową rolę w propagowaniu standardów D&I, wspierając lokalne inicjatywy i adaptując najlepsze praktyki do kontekstu regionalnego. Ta globalna wymiana wiedzy i doświadczeń przyczynia się do stopniowego zwiększania zaangażowania w D&I na wszystkich poziomach sektora budowlanego, wspierając jego zrównoważony rozwój.

Uprzedzenia Kulturowe i Regionalne 

Uprzedzenia kulturowe i regionalne stanowią jedno z głównych wyzwań dla realizacji celów Diversity and Inclusion (D&I) w sektorze budowlanym. Te uprzedzenia mogą manifestować się w różnych formach, od stereotypów dotyczących ról płciowych po dyskryminację rasową i etniczną. Na przykład, w niektórych kulturach praca fizyczna na budowach jest tradycyjnie postrzegana jako zajęcie męskie, co utrudnia kobietom zdobycie akceptacji i awansu. Podobnie, pracownicy z mniejszości etnicznych mogą napotykać na bariery w dostępie do równych możliwości rozwoju zawodowego ze względu na stereotypy lub jawną dyskryminację.

Przełamywanie Barier D&I w Branży Budowlanej

Regionalne różnice w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami lub różnorodności seksualnej również wpływają na ich obecność i doświadczenia w branży. Aby przełamać te bariery, firmy budowlane muszą aktywnie pracować nad zmianą korporacyjnej kultury, edukować swoich pracowników na temat wartości różnorodności i integracji, oraz wdrażać polityki promujące równość szans bez względu na pochodzenie kulturowe czy regionalne.

Znaczenie D&I w sektorze budowlanym

Znaczenie Diversity and Inclusion (D&I) w sektorze budowlanym wykracza daleko poza moralne i etyczne aspekty, odgrywając kluczową rolę w innowacyjności, produktywności oraz konkurencyjności firm. Różnorodność perspektyw i doświadczeń przyczynia się do tworzenia bardziej kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań budowlanych, które mogą lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby społeczności. Ponadto, środowiska pracy, w których ceni się różnorodność i integracje, często charakteryzują się wyższym poziomem zaangażowania i satysfakcji pracowników, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą rotację pracowników i lepsze wyniki finansowe.

Przewaga Konkurencyjna przez D&I w Branży Budowlanej

W erze globalizacji i demograficznych zmian, zdolność do przyciągania i utrzymania talentów z różnych środowisk staje się konkurencyjną przewagą. Firmy budowlane, które aktywnie pracują nad wdrożeniem strategii D&I, nie tylko budują bardziej sprawiedliwe i zintegrowane miejsca pracy, ale także zwiększają swoją odporność na zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania społeczne.empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right