empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Czy poczucie humoru może być problemem?

Ojczyzna jest tam, gdzie ludzie rozumieją twoje dowcipy

Miljenko Jergović

Sposób, w jaki współpracownicy żartują i co uznają za zabawne, decyduje o produktywności całego zespołu. Także o tym, jakie wyniki finansowe osiąga organizacja. 

Dlaczego poczucie humoru jest ważne?

Zespoły, w których słychać śmiech, mają dwukrotnie większe szanse na kreatywne rozwiązanie stawianych przed nimi zadań (Mc Kinsey, 2021). 

Zdrowy humor uwalnia hormony, dzięki którym ludzie czują się szczęśliwsi i mniej zestresowani. Pracownicy, którzy wspólnie się śmieją, chętniej ze sobą współpracują (HBR 2017). Wykazano też, że obecność humoru pozwala dwukrotnie dłużej wykonywać zadania postrzegane jako żmudne (David Cheng i Lu Wang). 

Czym jest poczucie humoru?

Poczucie humoru to zdolność do wyrażania i rozumienia komiczności (Martin, 2003). Jest ono narzędziem wykorzystywanym do budowania więzi z innymi, pomaga też radzić sobie ze stresem (Bulzak, 2016). 

Psycholog Rod Martin (2003) wyróżnił cztery style poczucia humoru: afiliacyjny, agresywny, wzmacniający „ja”, poniżający „ja”. 

Typ afiliacyjny sprzyja dobrej atmosferze grupy – pracownik, którego cechuje ten rodzaj humoru zwykle rozładowuje napięcie i tworzy dobre relacje w zespole.  

Przeciwieństwem typu afiliacyjnego jest styl agresywny, przejawiający się w dążeniu do obniżenia wartości innych. Używają go osoby sarkastyczne, które żartami maskują swój negatywny stosunek do świata. 

Kolejny typ, wzmacniający „ja”, utożsamiany jest z osobistym, zdrowym dystansem, pomagającym przetrwać trudności. 

Nieadaptacyjną wariacją typu wzmacniającego „ja” jest natomiast typ poniżający „ja” – śmianie się z samego siebie w sposób krytyczny, kwestionowanie własnych kompetencji i zasług. 

Różnice w poczuciu humoru 

Poczucie humoru kształtuje się na bazie doświadczeń z dzieciństwa, przynależności kulturowej i cech osobowościowych.

Przykładowo:

– Japończycy nieczęsto żartują z samych siebie w przeciwieństwie do Szkotów (Hofstede).

– Osoby o agresywnym poczuciu humoru zwykle dążą do upokorzenia współpracownika z powodu własnych uprzedzeń i lęków. 

– Ludzie cechujący się wysokim poziomem ugodowości i sumienności rzadziej sięgają po ksenofobiczne, rasistowskie dowcipy. 

– Osobowościom ekstrawertycznym i otwartym na nowe doświadczenia bliższy jest humor afiliacyjny, sprzyjający dobrej atmosferze w organizacji (Psychology Today, 2019).

Jak dobrze żartować?

Warto podkreślić, że liderzy z poczuciem humoru mogą liczyć na 27% większe uznanie pracowników w ocenie ich skuteczności motywowania zespołu. Są oni także postrzegani jako bardziej inspirujący w porównaniu z tymi, którzy nie żartują wcale (McKinsey, 2021). 

Jednak bycie zabawnym to nie tylko zabawa – to także odpowiedzialność i wyzwanie. Bo jeśli nie weźmiemy pod uwagę różnic pomiędzy pracownikami, może się zdarzyć, że niektóre żarty zostaną przez nich odebrane niewłaściwie.

Dlatego żartując, należy zwracać uwagę na różnice kulturowe, osobowościowe i pokoleniowe zachodzące pomiędzy pracownikami. To trudne zadanie w zróżnicowanych organizacjach – nie tylko dla liderów. 

Istotnym jest także kontekst sytuacyjny – żarty o pracowniku, który został pozbawiony stanowiska, mogą nie być dobrym sposobem na rozładowanie napięcia w zespole. Podobnie: jeśli dowcipy lidera przekraczają granice przyzwoitości, zespół otrzymuje komunikat, że łamanie zasad komunikacyjnych i obyczajowych jest w porządku (HBR, 2017). 

Należy pamiętać, że efektywna komunikacja nie oznacza poruszania się jedynie w obszarze społecznych norm. Powinna ona zawierać elementy empatii – także wtedy, kiedy sięgamy po żart. Jeśli zatem w zespole pojawiają się wątpliwości, jak, z kim i o czym żartować – warto sięgnąć po empatyzer. 

Bibliografia

empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right