empatyzer

nadawaj na tych samych falach

Login

Wiedza

Choleryk – definicja, temperament, wyzwania w komunikacji

„W gruncie rzeczy nikt nie może przezwyciężyć swego usposobienia. Będzie ono stale decydowało o jego postępowaniu”. Alfred Kubin

Kim jest choleryk?

Teoria temperamentu Hipokratesa i Galena zakłada, że w ludzkim organizmie płyną cztery soki. Na podstawie tego, którego z soków jest najwięcej, określano typ temperamentu człowieka. 

Choleryk (gr. chole – żółć) jest ambitny i pewny siebie, lubi wyzwania i źle znosi porażki. Cechuje się gwałtownymi reakcjami emocjonalnymi, łatwością popadania w gniew. Bywa uparty i apodyktyczny, ale także niezależny i samodzielny. Bardziej zależy mu na osiąganiu swoich celów niż na relacjach międzyludzkich. Wzbudza tym respekt. Dlatego cholerycy często zostają kierownikami lub liderami projektów.

Typologia osobowości według Junga

Wspomniana typologia Hipokratesa i Galena do dzisiaj funkcjonuje w mowie potocznej. Na jej osnowie powstało wiele innych klasyfikacji. Najpopularniejszą jest ta zaproponowana przez C. G. Junga. Wyróżnił on dwa typy osobowości: introwertyków i ekstrawertyków. 

  • Ekstrawertycy – osoby otwarte, zazwyczaj bardzo aktywne i towarzyskie. Lubią być w centrum uwagi i dzielą wiele wspólnych cech z cholerykami. 
  • Introwertycy – skupieni wewnątrz siebie. Unikają nadmiaru bodźców i doceniają spokój. 

Jung zaobserwował też istnienie przeciwstawnych cech osobowościowych: percepcję i intuicję oraz myślenie i odczuwanie. Pozwoliło mu to wyróżnić kolejne 16 typów osobowościowych. Różnią się one skłonnością do analizowania, sposobem działania i wyrażania uczuć, a nawet ciekawością świata. To ważne informacje m.in. o kandydatach do pracy.

Co uznane przez naukę testy diagnostyczne mówią o cholerykach?

Test MBTI, który powstał na bazie teorii Junga, jest popularny i powszechnie używany. W środowisku badawczym jego wiarygodność wzbudza jednak wiele kontrowersji. Krytycy wskazują, że koncepcje jungowskie są w nim zniekształcone, a nawet sprzeczne z oryginalnymi (Furhnam, 1996). Badania, które wykorzystywały MBTI, nie zawsze potwierdzały teorię i trafność miary. 

Jednocześnie zwraca się uwagę na występowanie powiązań pomiędzy MBTI i pięcioczynnikowym modelem osobowości, zwanym wielką piątką lub OCEAN (od ang. Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism). Wiarygodność i rzetelność tego ostatniego została wielokrotnie potwierdzona, ostatnio w 2020 roku (Satow, 2021). 

Analiza związków OCEAN i MBTI wskazywała na to, że aż cztery z pięciu czynników wielkiej piątki silnie wiązały się z niektórymi preferencjami MBTI (Furnham, Crump, 2003). 

Na przykład otwartość na nowe doświadczenia (Openness): 

  • silnie korelowała z intuicją; 
  • umiarkowanie korelowała z postrzeganiem i ekstrawersją; 
  • łagodnie korelowała z czuciem. 

To również ważny wymiar w przypadku choleryków – uzyskiwali oni w nim wyższe wyniki niż osoby o innych temperamentach. Choleryk często wiedzie życie bogate w emocje, nie stroni od nowych zajęć i idei (Soloukdar, 2013). Wyniki innych badań pokazują, że cholerycy osiągają wysokie wartości w ekstrawersji i neurotyzmie, a niskie – w ugodowości (Sava, 2011).

Niełatwo komunikować się z cholerykiem. Można się jednak tego nauczyć

Wszyscy znamy pracowników, którzy łatwo popadają w konflikty i reagują złością na wszelkie niepowodzenia. Jednocześnie – za sprawą intensywnych reakcji emocjonalnych albo zdolności przywódczych – niejednokrotnie porywają tłumy. 

Według typologii Hipokratesa ktoś taki byłby cholerykiem, według Junga – ekstrawertykiem. Korzystając z wymiarów wielkiej piątki, opisalibyśmy taką osobę jako neurotyczną lub ekstrawertyczną, otwartą na nowe doświadczenia, a jednocześnie dość mało ugodową. 

Niezależnie od teorii, na której się oprzemy, łatwo możemy sobie wyobrazić, że to osoba niełatwa w kontaktach, nawet pomimo dobrych i pożądanych kwalifikacji. Wielu liderów nie ma pomysłu, jak skutecznie komunikować się z takim członkiem zespołu. W związku z tym czasem nawet unikają konfrontacji, a nie jest to dobre rozwiązanie. 

Empatyzer – oparty na potwierdzonym naukowo teście IPIP w polskiej adaptacji – udziela praktycznych porad, co robić i czego unikać w komunikacji z konkretną osobą z uwzględnieniem cech jej temperamentu. Pomoże dogadać się także z cholerykiem.

Bibliografia

empatyzer
Empatyzer. sp. z o.o.
Warszawska 6 / 32, 
15-063 Białystok, Polska
NIP: 9662180081
e-mail: em@empatyzer.com
tel.: +48 668 898 711
© 2023 - Empatyzer
Pierwszy profesjonalny system uczący dobrej komunikacji w zespołach i całych organizacjach wtedy i tam, kiedy i gdzie tego potrzebują
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right